Pluryn Het Hietveld

Op het terrein van Het Hietveld, onderdeel van Pluryn, realiseerde Ideska de inrichting van een aantal woningen voor cliënten met verschillende zorgbehoeften, van zeer intensief tot begeleid wonen.
Pluryn Het Hietveld

ontmoetingsruimte