Driestroom Loovelden

Driestroom realiseerde in Huissen een woonvorm voor ouderen met een verstandelijke beperking, alsmede een inloopvoorziening voor jongere clienten die daar begeleid wonen. Ideska tekende voor het kleuren- en materialenadvies en leverde het meubilair, verlichting en raamdecoratie.
Driestroom Loovelden

huiskamer 2