Blixem Internet Services

Blixem Internet Services is gevestigd in een oud bankgebouw in Nijmegen. Ideska tekende voor het complete ontwerp (indeling, speciaalwerk en kleur- en materiaaladvies) en realiseerde het ook.
Blixem Internet

vergaderruimte